Účetnictví

Komplexně vám zajistíme precizně vedené účetnictví včetně zpracované roční závěrky

  • Podvojné účetnictví podnikatelů (právnické i fyzické osoby)
  • Podvojné účetnictví nevýdělečných organizací
  • Daňovou evidenci

Pravidelné manažerské výstupy

On-line přístup do účetního systému

Dodržíme nebo nově navrhneme Organizační strukturu podniku a Oběh účetních dokladů

Získáte:

  • Bezúhonnost u finančního úřadu
  • Průběžné a včasné informace o vývoji vašich výsledků hospodaření
  • Účetnictví vedené v souladu s legislativními pravidly
  • Cenné informace
  • Dokonalý přehled o obchodním majetku a účetních pohybech
Účetnictví

Další služby:

Kontaktujte nás

Plexus, spol. s r.o.

Donská 275/9
101 00 Praha 10
Česká republika

Kontaktní formulář