1. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. o minimální mzdě

31.5.2016

1. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. o minimální mzdě

Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. o minimální mzdě

 

Účinnost: 1. 1. 2016

Novelizace Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. stanoví minimální mzdu s účinností od 1. 1. 2016 na hodnotu 9 900 Kč. Pro účely případného skutečného odměňování pak slouží minimální výše zaručené mzdy, která se stanoví následovně podle jednotlivých skupin prací:

 

Skupina prací              Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

                                   za hodinu v Kč  za měsíc v Kč

  1.                         58,70 .............. 9 900
  2.                         64,80 ............  10 900
  3.                         71,60 ..............12 100
  4.                         79,00 ..............13 300
  5.                         87,20 ..............14 700
  6.                         96,30 ..............16 200
  7.                       106,30 ..............17 900
  8.                       117,40 ..............19 800.

Tato změna se promítne také v:

- určení limitu pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (od 1. 1. 2016 platí limit 356 400 Kč),

- určení maximální výše slevy za umístění dítěte (od roku 2016 platí limit 9 900 Kč),

- určení limitu pro nárok na výplatu daňového bonusu (od roku 2016 platí roční limit 59 400 Kč a měsíční limit 4 950 Kč).