Novelizace ČÚS pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2014

1.1.2014

Novelizace ČÚS pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2014

Obsahem novelizace ČÚS je zejména rozsáhlá změna terminologie. Novinkou, která však vyplývá ze ZOK je reakce účetnictví na možnost výplaty zálohy na podíly na zisku (ĆÚS 018, nový bod 3.1.12). Pro tyto účely bude nově složit účet v účtové skupině 43, například se může jednat o účet 432 – Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku. Zůstatek tohoto účtu se bude v rozvaze vykazovat v položce A.V.2 – Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku.

 

Příklad:

S.r.o. se v září 2014 rozhodne o výplatě záloh na podíly na zisku svým společníkům – fyzickým osobám. K 30. 9. 2014 bude tedy sestavena mezitímní účetní závěrka, ze které vyplyne následující struktura vlastního kapitálu:

411    200 000

421     20 000

428    500 000

429    - 80 000

Aktuální výsledek hospodaření z mezitímní účetní závěrky činí + 300 000 Kč.

Úkol:

  1. Zjištění maximální možné výše zálohy na podíly na zisku
  2. Zaúčtování zálohy na podíl na zisku ve výši 200 000 Kč.
  3. Zaúčtování rozhodnutí valné hromady schvalující roční účetní závěrku roku 2014 v roce 2015,

Řešení:

  1. 500 000 – 80 000 + 300 000 = 720 000
  2. Z možného maxima ve výši 720 tis. Kč, rozhodl jednatel i s ohledem na protiinsolvenční pravidlo o možnosti výplaty zálohy na podíl na zisku pouze ve výši 200 000 Kč.
Operace     Text tis. Kč     MD     D     
a) Záloha na podíl na zisku 200 432 364
b) Srážková daň z podílu na zisku                                                                                   30 364 342
c) Výplata zálohy 170 364 221
         

      3. V roce 2015 bude účtováno následovně:

Operace     Text tis. Kč     MD     D     
a) Počáteční stav 200 432  
b) Zisk roku 2014    900   431
c) Rozhodnutí valné hromady o podílu na zisku 600, úhradě ztráty 80 a nerozděleném zisku      
       
                 - zúčtování zálohy                                                                                                       200        431    432  
  - zbytek podílu na zisku 400 431 364
  - srážková daň 60 364 342
  - úhrada ztráty 80 431 429
  - převod na 428 220 431 428
d) Výplata čistého podílu 340 364 221