Změny ve mzdových předpisech od 1.1.2016

30.10.2015

Změny ve mzdových předpisech od 1.1.2016

Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. o minimální mzdě

Jedná se o novelizaci Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. s účinností počínaje 1. 1. 2016.

Minimální mzda se stanoví ve výši 9 900 Kč, minimální výše zaučené mzdy se pak stanoví podle jednotlivých skupin následovně:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

                                   za hodinu v Kč  za měsíc v Kč

  1. 58,70 9 900
  2. 64,80 10 900
  3. 71,60 12 100
  4. 79,00 13 300
  5. 87,20 14 700
  6. 96,30 16 200
  7. 106,30 17 900
  8. 117,40 19 800.

Tato změna se promítne také v:

- určení limitu pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (od 1. 1. 2016 platí limit 356 400 Kč),

- určení maximální výše slevy za umístění dítěte (od roku 2016 platí limit 9 900 Kč),

. určení limitu pro nárok na výplatu daňového bonusu (od roku 2016 platí roční limit 59 400 Kč a měsíční limit 4 950 Kč).

Novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 203/2015 Sb.)

Počínaje 1. 10. 2015 ztratí nárok na podporu v nezaměstnanosti členové statutárních orgánů právnických osob a to bez ohledu na výši příjmů z titulu takové funkce. Tato výluka se vztahuje i na společníky s.r.o. a komanditisty k.s. Vyňati jsou členové bytového družstva.

Vyhláška č. 244/2015 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu roku za rok 2014

Jedná se o údaje, které jsou rozhodné pro výpočet průměrné mzdy uplatňované pro rok 2016:

 

- Všeobecný vyměřovací základ …26 357 Kč

 

- Přepočítací koef. pro účely důchodového zabezp….1,0246

 

- minimální zálohy OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění…1.972 resp. 1.823 Kč

 

Od průměrné mzdy se odvíjí také výše příjmu sníženého o výdaje zakládající OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění (2,4 násobek průměrné mzdy), která pro rok 2016 činí 64 813 Kč (za rok 2015 činí 63 865 Kč).